Ambulance léčebné rehabilitace – fyzioterapie

Zajišťujeme diagnostiku, léčbu i prevenci poruch funkcí pohybového aparátu. Léčbu provádí zkušení fyzioterapeuti. Probíhá ve spolupráci s ošetřujícím
lékařem a dalšími odbornými lékaři.

Poskytovaná péče

 • DIAGNOSTICKá
  - kineziologické vyšetření
  - stanovení fyzioterapeutické diagnozy
  - odborné testy
  - stanovení krátkodobého i dlouhodobého plánu léčby
 • TERAPEUTICKÁ
  - manuální léčba – muskuloskeletární techniky a metody např. techniky měkkých tkáni, mobilizace periferních kloubů a páteře,
    reflexní a vazivová masáž
  - léčebná tělesná výchova
  - fyzikální léčba – ultrazvuk, široká škála analgetických proudů, elektrostimulace, magnetoterapie, trakce, Traebertovy proudy
 • EDUKATIVNÍ
  - Poradenství a edukace pacienta za účelem udržení či obnovy pohybových funkcí
 • SPECIÁLNÍ
  - zaměřená na problematiku úniku moči
  - péče je poskytována na doporučení gynekologa, urologa, PL FT poukaz pro pojišťovnu 201, 207, 205 DG N39.3 Stresová inkontinence
  - Terapie zahrnuje:
  I. Edukace - vysvětlění problematiky inkontinence, základy anatomie, fyziologie a funkce močových cest /použití didaktických pomůcek/,
  stanovení cíle léčby
  II. Režimová opatření-pitný režim, životospráva, pohybový režim
  II. Terapie - kineziologické vyšetření, anamneza, dotazníky, korekce postury, stabilizace trupu, odstraňování zjištěných blokád a spazmů
  - cílené terapie svalů pánevního dna/PD/, cílené vyšetření kontrakce svalů pánevního dna, palpační vyšetření PD
  - vybraná cvičení svalových skupin zejména břišních, stehenních, hyžďových, funkčně spojených se svaly PD, dechová cvičení, posilování
  hlubokého stabilizačního systému
  IV. Zhodnocení – pomocí objektivního vyšetření, dotazníky po 3 až 6m. terapie
Péči poskytujeme na doporučení lékaře "Poukaz na vyšetření/ošetření FT" pro pacienty pojišťovny 207, 205, 201, 111, 211 nebo na úhradu.

Ordinující terapeuti

Martina Soukupová, DIS

Renáta Šedinová
po-čt 8,30-14,30

po 12-18, út-pá 7.30-13.30

fyzioterapie Mazurská 484, Praha 8, poliklinika přízemí, tel.: 283 024 161

fyzioterapie Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 5, Praha 8, tel.: 702 016 816
Objednání je možné na výše uvedených telefonních číslech v ordninačních hodinách

Žádáme pacienty, kteří se nemohou dostavit na vyšetření, aby se včas min. 24 hod. předem omluvili formou SMS nebo telefonicky
Adresa: Hrušovanské nám.5, Praha 8 - Dolní Chabry, Tel.: 266 310 087 ukázat na mapě
Ambulance se nachází v nově zrekonstruovaném objektu radnice Dolní Chabry – Chaberský dvůr. Bezbarierový přístup po lávce vpravo.
Spojení bus 202, 169 zastávka Spořická či Osecká
webdesign: Graphfa DTP pohotovost © 2009